Ilyen többet már nem lesz – 35 éves a Live Aid
2020-07-13
Ők is ott voltak!
2021-03-20

Az Állambiztonsági Szolgálat közbeszólt

Amikor John Lennon 1980. december 8-án meghalt, egy decemberi pénteken titkos kezek kis plakátokon hívták híveit, hogy gyűljenek össze a Hősök terén, és együtt emlékezzenek a meggyilkolt muzsikusra. Aztán a tüntetés estéjén, mire a rajongók odaértek, már nem volt számukra hely. A rendőrség elfoglalta és lezárta a teret. A BM III/III-as ügyosztályának akkori munkatársa szerint „ez természetes volt”. Elvégre a rendőrségnek „biztosítania kellett” minden tömeges rendezvényt. Ráadásul ezt a megmozdulást senki nem jelentette be hivatalosan, és a szervek attól tartottak, hogy az akkor már egyre jobban mozgolódó ellenzék saját céljaira használja fel a megemlékezést. Természetesen erről nem tudósított az akkori sajtó.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában erről az ügyről több, egykor szigorúan titkos jelentés található:

(Eredeti szövegek, javítás nélkül)

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából származó jelentések:

 

1.

 

BRFK1 ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERV SZIGORÚAN TITKOS

ÉRTÉKELÕ, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TITKÁRSÁGI ALOSZTÁLY

  1. sz[ámú] pld. [példány] 221-64/196/1980.

Napi operatív információs jelentés

Budapest, 1980. december 11.

  1. / HK-12-12

 

  1. december 10-én az I. István Gimnázium kapujára ismeretlen személy kézzel írott cédulát helyezett el, az alábbi szöveggel: “Aki egy csokor vagy egy szál virágot szeretne letenni John Lennonért, jöjjön december 10-én, szerdán 14.30 – 14.45 között a 15-ös busz Szabadság téri megállójánál lévő parkba. Akár esik a hó, akár nem!”

Intézkedés:

Figyelőszolgálatot szerveztünk és megállapítottuk, hogy a jelzett időpontban egy kb. [körülbelül] 8-10 fős csoport jelent meg a Szabadság tér déli sarkában, ahol egy “Virágot Lennonnak” feliratú háromszögletű fekete táblát helyeztek el. A táblára három szál vörös szegfűt kötöttek. A csoport tagjairól és a tábláról a csoport egyik tagja fényképfelvételeket készített.

Kérésünkre az V. ker[ületi] Rendőrkapitányság Közbiztonsági Osztályának beosztottai a helyszínre érkeztek, és a még ott tartózkodó alábbi 5 személyt igazoltatták: X. X. (Budapest, 1955. [anyja neve], zenész, mh [munkahelye]: ORI) Budapest, IX., Üllői út [ ] szám, X. Y. (Budapest, 1953. [anyja neve], könyvtáros) ideiglenes lakása: Budapest, II., Vasárnapi tér [ ] szám, Y. Y. (Budapest, 1953. [anyja neve], betanított munkás, mh: ÉLGÉP) Budapest, VII., Landler Jeno u. […] szám., N. N. (Budapest, 1954. [anyja neve], fotóművész, mh: MNK Művészeti Alap) Budapest, III., Kunigunda u. [ ] szám és Z. Z. (Budapest, 1954 [anyja neve], zenész, mh: ORI) Budapest, XIV., Erzsébet kir[ályné] út [ ] szám alatti lakos. Elmondták, valamennyien amatőr zenészek és így akartak megemlékezni John Lennon haláláról.

Az intézkedő rendőr elvtársak a tér elhagyására és a tábla eltávolítására szólították fel őket.

Az operatív tisztekből álló figyelőszolgálatot 19 óráig fenntartottuk. A BM III/III-2. Osztályt tájékoztattuk.

 

 

Megjegyzés:

  1. Y-re 1976-ban “Újságos” fn-en [fedőnéven] bizalmas nyomozást folytattunk és izgatás bűntette miatt ügyében büntető eljárást kezdeményeztünk. 1977-ben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1 év 4 hó szabadságvesztésre ítélte.

[Kézzel] Kerezsi Lászlóné r[endőr]őrgy [őrnagy]

Bárdos Endréné dr. r[endőr] alezr[edes]

alosztályvezető helyettes [Kézzel] h[elyett]

Láttam: Ambrus Sándor r[endőr] vőrgy [vezérőrnagy] fokapitány helyettes

Készült: 3 pld. példányban

Kapja: 1. sz[ámú] pld. [példány] BM. III. Fcsfség [Főcsoportfonökség] Op[eratív Koord[iná<->ciós] Ell[enőrző] és Titk[árasági] O[sztály]

Felterjesztve: 2. sz[ámú] pld [példány] Főkapitány et. [elvtárs]

Kapja: 3. sz[ámú] pld [példány] Irattár

 

2.

 

BRFK10 ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERV

SZIGORÚAN TITKOS!

ÉRTÉKELő, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TITKÁRSÁGI ALOSZTÁLY

221-64-/199/1980. 1. számú pld [példány]

Napi operatív információs jelentés11

Budapest, 1980. december 16. (199.)

1./ ASZA12

 

  1. december 12-én és 13-án a Belváros területén – Károlyi Mihály utca, Felszabadulás tér13, Kossuth Lajos utca, Tanács krt. [körút]14 – kézzel, fekete filc-tollal írt felhívások jelentek meg (21 db) az alábbi szöveggel: “Aki szerette, tisztelte John Lennont, 1980. december 13-án, szombaton 1.30-kor jöjjön a Hősök teréhez a szoborhoz.”

3 db-on kiegészítésként: “Várjatok ránk, mert mink a Filmmúzeum előtt gyülekezünk 4-kor” szöveg volt. A felhívásokat különbözo személyek

írták.

Az operatív és közrendvédelmi állományból alakult akciócsoport tagjai, udvarias felszólításokkal és igazoltatásokkal akadályozták a széleskörű csoportosulás kialakulását.

16 h és 16.30 h között a Filmmúzeum bejáratánál 15-20 fő fiatal jelent meg. Ezzel párhuzamosan kisebb csoportokban érkeztek a fiatalok a Hősök terére magnetofonnal, John Lennon-jelvénnyel, egyesek fekete gyászszalaggal. 17 órára kb. [körülbelül] 200-250 fiatal gyűlt össze. Kiszorításukat követően a jugoszláv nagykövetség16 előtti területen várakoztak, majd további intézkedéseink hatására kisebb- nagyobb csoportokban elindultak a Népköztársaság útján17 – a forgalmat nem akadályozva – a November 7. tér irányába. Két fekete drapériát vittek John Lennon felirattal, 1 fő gyertyát égetett, és a Beatlesek egyik számát, a “Védjük a békét” énekelték. A menetből – intézkedéseink nyomán – többen lemaradtak, míg a kíváncsiskodók közül esetenként számuk szaporodott. A Vörösmarty térre érve körbeállták a fenyőfát, elénekelték [a] fenti éneket, majd a Felszabadulás térre mentek. Létszámuk ekkor kb. [körülbelül] 30 fő volt. Itt a csoportosulás – a folyamatos intézkedések miatt – feloszlott, a fiatalok különböző közlekedési eszközökkel eltávoztak.

Az intézkedések során megkérdezett fiataloktól nyert értesülések alapján megállapítható, hogy szervezett akcióról volt szó, az összejövetel céljáról azonban különféle információk terjedtek el. Többen úgy nyilatkoztak, azért jöttek el, hogy néma tiszteletadással adózzanak John Lennon emlékének, míg mások azt hitték, hogy koncert lesz.

Megjegyzés:

Előzmény szerepel a december 11-i 196. számú jelentésben.

Intézkedés:

A plakátok készítőinek, terjesztőinek, a szervezés irányítóinak felderítésére intézkedéseket teszünk. Tájékoztatjuk a BM III/III-2. Osztályt.19

[Kézzel] Kerezsi Lászlóné r[endőr] őrgy [őrnagy]

Bárdos Endréné dr. r[endőr] alezr[edes]

alosztályvezető helyettes [Kézzel] h[elyett]

Láttam:

Ambrus Sándor r[endőr] vőrgy [vezérőrnagy]

főkapitány helyettes

Készült: 3 pld. példányban

Kapja: 1. sz[ámú] pld. [példány] BM. III. Fcsfség [Főcsoportfonökség] Op[eratív] Koord[iná<->ciós] Ell[enőrző] és Titk[árasági] O[sztály]

Felterjesztve: 2. sz[ámú] pld [példány] Fokapitány et. [elvtárs]

Kapja: 3. sz[ámú] pld [példány] Irattár

 

3.

 

BRFK ÁLLAMBIZTONSÁGI SZERVE

SZIGORÚAN TITKOS!

ÉRTÉKELO, TÁJÉKOZTATÓ ÉS TITKÁRSÁGI ALOSZTÁLY

221-64/201/1980.

Napi operatív információs jelentés21

Budapest, 1980. december 18. (201.)

5./ ASZA22

 

  1. december 17-én a II., III., IV. és VI. kerület forgalmas helyein újabb 5 db felhívást találtunk, amely John Lennon tiszteletére december 17-én 15.30 h-ra a Szabadság térre részvétnyilvánításra szólított fel. A plakátok kivitelezéséből ítélve, azokat fiatal személyek készíthették.

Intézkedés:

A jelzett időre operatív biztosítást szerveztünk. Megállapítottuk, hogy kb. 20-25 fiatal – kb. 14-16 éves – jelent meg a helyszínen kisebb csoportokban. Volt, aki John Lennon nagyított színes fényképét transzparensként vitte magával, néhány leány egy-egy szál virággal jelent meg. Feltűnő öltözetük, rendetlen külsejük miatt 5 személyt igazoltattunk, közülük 3 segédmunkás, 2 betanított munkás volt. Felszólításunkra a fiatalok elhagyták a teret.

Tájékoztattuk a kerületi kapitányságot, valamint a KISZ Budapesti Bizottságát, ahonnan “lebeszélő” ifjúgárdisták jelentek meg, de közbelépésükre, illetve rendőri intézkedésre nem került sor.

Folyamatosam tájékoztattuk a BM III/III-2. Osztályt.

Megjegyzés:

A felhívás nem érte el a célját, csoportosulás nem jött létre. Feltehetően a plakátok gyors eltávolítása, a december 13-i összejövetelen tett intézkedések hatására, tartózkodtak az újabb csoportosulástól. (Előzmény a december 16-i 199. számú és a december 17-i 200. számú napi jelentésünkben.)

[Kézzel] Kerezsi Lászlóné r[endor] orgy [ornagy]

Bárdos Endréné dr. r[endőr] alezr[edes]

alosztályvezető helyettes [Kézzel] h[elyett]

Láttam:

Ambrus Sándor r[endőr] vőrgy [vezérőrnagy]

főkapitány helyettes

Készült: 3 pld. példányban

Kapja: 1. sz[ámú] pld. [példány] BM. III. Fcsfség [Focsoportfonökség] Op[eratív] Koord[iná<->ciós] Ell[enorzo] és Titk[árasági] O[sztály]

Felterjesztve: 2. sz[ámú] pld [példány] Fokapitány et. [elvtárs]

Kapja: 3. sz[ámú] pld [példány] Irattár

 

Kapcsolódó cikkeink:

Lennon gyilkosának döbbenetes vallomása

Az Állambiztonsági Szolgálat közbeszólt

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.